Air and water temperatures in 2022

CTD står for Conductivity, Temperature, Depth. En CTD er altså et instrument som er utstyrt med sensorer for å måle ledningsevne (conductivity), temperatur, og trykk i sjøen. Fra ledningsevne og temperatur kan man regne ut saltholdighet, og fra trykk kan man regne ut dyp. Dette instrumentet kan altså måle temperatur og saltholdighet, som funksjon av dyp, og fra temperatur og saltholdighet kan man regne ut tetthet. En CTD er et av oseanografens basisinstrumenter. Temperatur og saltholdighet varierer med dyp, og også med årstid og fra sted til sted, og vær, vind og snøsmelting har også mye å si.

Om du ønsker å lese mer om hvordan man måler og beregner trykk, temperatur, saltholdighet og tetthet kan du lese her:
  www.nature.com/scitable/knowledge/library/key-physical-variables-in-the-ocean-temperature-102805293/

Where are the buoys?

Explore this map to see the locations of different equipment in OceanLab.
There are two databuoys in the observatory: Ingdalen, and Munkholmen.

Surface water temperature at the Munkholmen buoy

The graphs here show the air temperature from the weather station on the top of the buoy and the water temperature near the surface (about 2m depth) from April until December 2022

You can read more about the weather stations that measure air temperature (and other parameters) here.

Surface water temperature at the Ingdalen buoy

The graphs here show the air temperature from the weather station on the top of the buoy and the water temperature from two depths; one near near the surface (about 1m depth) and one at 10m depth, from April until November 2022

You can read more about the weather stations that measure air temperature (and other parameters) here.

Download these data to plot yourself!

Click here

to download the data used in the temperature graphs on this page.

Temperature, Salinity, Density with depth

På denne siden kan du se to eksempler på såkalte CTD-profiler fra Trondheimsfjorden. De øverste er tatt i juli, og viser at temperaturen i vannet nær overflaten er 16 grader, og saltholdigheten er relativt lav. Vi ser at under ca 10 meters dyp er saltholdigheten ca 33 PSU (omtrent det samme som 3.3% salt), mens i overflaten er den bare 16-17. Lav saltholdighet skyldes ferskvann fra elver som renner ut i Trondheimsfjorden, og dette legger seg som et relativt tynt lag på toppen. Siden vann med lavere saltholdighet er lettere enn vann med mer salt, har dette vannet en tendens til å bli liggende på toppen. Dette er blant annet relevant for badetemperaturen. Vi ser at under ca 10 meters dyp ligger temperaturen rundt 8 – 10 grader, mens i overflaten er det mye varmere.

6th July
Click here

to download the data used in this CTD profile plot.

Om vinteren er situasjonen for temperaturen motsatt: Fra CTD-profilen som er tatt i desember ser vi at i dypet er det fortsatt 8 – 9 grader, mens i overflaten er det bare 4 – 5 grader. Merk at mens kaldt vann vanligvis er tyngre enn varmt vann, så er det her saltholdigheten som dominerer tettheten. Vi ser at også her har vi noe lavere saltholdighet i overflaten, og det gjør at vannet på overflaten er litt lettere.

19th December
Click here

to download the data used in this CTD profile plot.

Tonga volcano eruption, January 2022

  NRK Article: Vêrstasjonen til Brynjar i Namsos merka vulkanutbrotet i Tonga

At 19:08 on 15th Jan 2022, we recorded a 'blip' of around 1mbar air pressure on the OceanLab Munkholmen buoy's weather station in Trondhjemsfjord, which seemed to correspond to other reports that the atmospheric pressure wave from the Tonga eruption could be seen in Europe.

Do you also notice the second, smaller, 'blip' around 03:45? What do you think this might be?


Animasjon: illustrasjon av trykkbølgen som brer seg på jordkloden, med opphav i vulkanen på Tonga. Enkel modell basert på en sirkelformet bølgefront som sprer seg på en kule på størrelse med jorden, med konstant fart på 300 m/s. 'A' er antipoden, det motsatte punktet på jorden i forhold til Tonga, og her samles bølgen før den brer seg videre.
NB: ikke noen virkelig modell av sjokkbølgen som tar høyde for atmosfærefysikk og -forhold.

Download these data to plot yourself!

Click here

to download the data used in this atmospheric pressure graph.

Storm Gyda, January 2022

  NRK Article: Ekstremværet «Gyda»

Download these data to plot yourself!

Click here

to download the data used in this wind speed graph.

Research projects in the observatory since 2022

OceanLab observatory

OceanLab observatory

OceanLab observatory

OceanLab observatory

OceanLab observatory

OceanLab observatory

OceanLab observatory

Contact: emlyn.davies@sintef.no
Page updated: 10.03.23